LarryLaliPuanalonekiJones
06/27/2013
11:01 AM

"Under Hanalie Moon" was translated into Hawaiian by Kahealani Naeole-Wong, Univ. of Hawaii. It is a literal word-for-word translation and needs to be edited to make it a singable mele. Email me, LarryLaliPuanaloneJones at lej101@hotmail.com if you would like to record this mele in Hawaiian.

<pre>

Under Hanalei Moon - Hawaiian

(Larry W Jones 3/26/2002) (song #001)

(Translation, courtesy of Kahealani Naeole-Wong, Univ. of Hawaii)

Pa mai ka makani...he 'oia'io ko'u aloha

Pa'alima kaua i ka holoholo ma ke one...he 'oia'i'o ko'u aloha

Ke kahea mai nei 'o Hanalei...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o....ko Hanalei mahina

'O Hanalei, kou mahina...e ho'i au ia 'oe

'O Hanalei, kou mahina...i laila no 'oe kekahi

Ke kahea mai nei ka makani...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

Ma ka mokopuni 'o Kaua'i...he pua no kou lauoho

Ke halihali mai nei ka makani i na hali'a aloha...e kali nei ia'u

Ke kahea mai nei ka makani...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

'O Hanalei, kou mahina...e ho'i au ia 'oe

'O Hanalei, kou mahina...i laila no 'oe kekahi

Ke kahea mai nei ka makani...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

</pre>

Reply with quote
LarryLaliPuanalonekiJones
10/06/2014
2:15 PM
"Under Hanalei Moon" is now a singable island mele. All island musicians are invited to record it.
Music notation is available for the English and Hawaiian versions. Email me at lej101@hotmail.com . LarryLaliPuanalonekiJones

Translation by Monica Kahealani Naeole-Wong and Robert Ebanez Keli'iKanaka'ole
https://www.facebook.com/robert.ebanez/notes
Malalo a Hanalei Mahina (LarryLaliPuanalonekiJones 3/26/2002) (song #001)
Puhi kohu e laka makani ke aloha he 'oe
Hele mai lima I lima kaua one ko'u aloha na'e eia
Kahea ku'ono a'u ia he 'oe-he 'oe no
Hui (Chorus)
Hele mai kipa hanalei Mahina a 'oe, a 'oe no
Hele mai kipa Hanalei Mahina a 'oe kekahi
Kahea e laka makani a'u he 'oe
Ke aloha kukuna malalo a hanalei mahina, o hanalei mahina
(instrumental)
Kahea 'aina kaua'i ko'u he Pua na oho
Kali laka makani eia ho'i  'ike au mai ola
Kahea Hanalei ku'ono a'u hele ia 'oe
Malalo kukuna ke aloha Hanalei Mahina
Hui (Chorus)
Hele mai kipa hanalei Mahina a 'oe, a 'oe no
Hele mai kipa Hanalei Mahina a 'oe kekahi
Kahea e laka makani a'u he 'oe
Ke aloha kukuna malalo a hanalei mahina, o hanalei mahina
------------------------------------------------
Under Hanalei Moon (LarryLaliPuanalonekiJones 3/26/2002) (song #001)

Like the gentle winds that blow there - is my love for you.
Hand in hand we strolled the sands - my love's still true.
Hanalei bay is calling - me back to you.
Beams of love are under - Hanalei Moon.

Hanalei Moon - I'll come back to you.
Hanalei Moon - You'll be there too.
Gentle winds are calling - me back to you.
Beams of love are under - Hanalei Moon.
(instrumental)
On the isle they call Kauai - a flower for your hair.
Gentle winds and mem' ries - waiting for me there.
Hanalei bay is calling - me back to you.
Beams of love are under - Hanalei Moon.

Hanalei Moon - I'll come back to you.
Hanalei Moon - You'll be there too.
Gentle winds are calling - me back to you.
Beams of love are under - Hanalei Moon.
Beams of love are under - Hanalei Moon
Reply with quote
Site Admin
09/01/2022
2:29 PM
sadsadasd
Reply with quote
Site Admin
09/01/2022
2:29 PM
 LarryLaliPuanalonekiJones wrote 6/27/2013 11:01:00 AM:

"Under Hanalie Moon" was translated into Hawaiian by Kahealani Naeole-Wong, Univ. of Hawaii. It is a literal word-for-word translation and needs to be edited to make it a singable mele. Email me, LarryLaliPuanaloneJones at lej101@hotmail.com if you would like to record this mele in Hawaiian.

<pre>

Under Hanalei Moon - Hawaiian

(Larry W Jones 3/26/2002) (song #001)

(Translation, courtesy of Kahealani Naeole-Wong, Univ. of Hawaii)

Pa mai ka makani...he 'oia'io ko'u aloha

Pa'alima kaua i ka holoholo ma ke one...he 'oia'i'o ko'u aloha

Ke kahea mai nei 'o Hanalei...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o....ko Hanalei mahina

'O Hanalei, kou mahina...e ho'i au ia 'oe

'O Hanalei, kou mahina...i laila no 'oe kekahi

Ke kahea mai nei ka makani...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

Ma ka mokopuni 'o Kaua'i...he pua no kou lauoho

Ke halihali mai nei ka makani i na hali'a aloha...e kali nei ia'u

Ke kahea mai nei ka makani...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

'O Hanalei, kou mahina...e ho'i au ia 'oe

'O Hanalei, kou mahina...i laila no 'oe kekahi

Ke kahea mai nei ka makani...e ho'i ia 'oe

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

Pumehana ke aloha ma lalo o...ko Hanalei mahina

</pre>Reply with quote
Site Admin
09/02/2022
2:40 PM
asdasd
Reply with quote
Site Admin
09/02/2022
2:46 PM
sadasd
Reply with quote
Site Admin
09/02/2022
2:50 PM
asdasd
Reply with quote
Site Admin
09/02/2022
2:51 PM
asdas
Reply with quote
Site Admin
09/02/2022
2:52 PM
sadasd
Reply with quote
Site Admin
09/02/2022
2:58 PM
ffds
Reply with quote
Site Admin
09/02/2022
3:07 PM
sadasdas
Reply with quote

Sign in to Reply/Post

 

Personal tools