Back
                  
   Size:   px       Transpose:           

Aia i Waipiʻo Pākaʻalana e
Paepae kapu ʻia o Līloa e

He aloha ka wahine piʻi i ka pali
Pūʻili ana i ka hua ʻūlei

I ka ʻai moʻa i ka lau lāʻau
Hoʻolaʻau mai o Kawelowelo

**Ua peʻe pā Kaiāulu o Waimea
E ola o Kukeoloʻewa e