Song Composed By:   Charles E King   Year:   1943   [Edit]  

Zoom Practice Studio     Waipio Pakaalana          Font Size:      Transpose: (half steps)         
 
Created by: Site Admin (10/10/2022)
                  
Aia i Waipiʻo Pākaʻalana e Paepae kapu ʻia o Līloa e He aloha ka wahine piʻi i ka pali Pūʻili ana i ka hua ʻūlei I ka ʻai moʻa i ka lau lāʻau Hoʻolaʻau mai o Kawelowelo **Ua peʻe pā Kaiāulu o Waimea E ola o Kukeoloʻewa e
                  
There at Waipiʻo is Pākaʻalana And the sacred platform of Līloa Beloved is the woman who ascended the hill With armfulls of ʻūlei boughs Her food cooked with the branches of the trees She for whom Kawelowelo always longed **Hidden from the stinging Kaiāulu of Waimea And long may Kukeoloʻewa still live
                 
Composer: Charles E King - Year:1943
   
Personal tools